145 Kirkpatrick St., Kingston

99 Range Rd., Ottawa

50 Mackenzie King Bridge, Ottawa

3701 Carling Ave., Ottawa

286 Wilbrod St., Ottawa

266 Nelson St., Ottawa